ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldigheid abonnement:
•  Een abonnement van 5 lessen is 6 maanden geldig, 10 en 20 lessen zijn 12 maanden geldig. 
•  Voor de abonnementen geldt een automatische doorloop met 1 maand opzegtermijn.
•  Als de geldigheidsduur is verlopen staat er geen training meer open om te volgen.
• Abonnementen worden bij een blessure langer dan 2 maanden verlengd. 
• Bij zwangerschap wordt je abonnement gepauzeerd.


Betaling:
•  Voor aanvang van de eerste les moet het verschuldigde bedrag zijn overgemaakt op IBAN NL11 RABO 0308 33 59 88 t.n.v. Fortiuz o.v.v. Naam & Abonnementsvorm
•  Bij niet betalen van het verschuldigde bedrag, kan Fortiuz uitsluitsel geven van de trainingen


Wijzigingen of opschorten overeenkomst door Fortiuz:
•  Fortiuz behoudt zich het recht om trainingen bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
•  Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme hitte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast.
•  Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training wordt bemoeilijkt, kan deze door Fortiuz van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.


Aansprakelijkheid:
•  Fortiuz is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Deelname aan een training van Fortiuz geschiedt op eigen risico.
•  Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Fortiuz is Fortiuz niet aansprakelijk.
•  Fortiuz is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Fortiuz niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training is intensief en kan blessuregevoelig zijn. De deelnemer dient zichzelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname dient de deelnemer advies in te winnen bij een arts. Fortiuz behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van de trainingen.